Neverovatno velike brzine interneta su naša budućnost

Nove tehnologije koje su razvili istraživači univerziteta u Alborgu mogle bi da povećaju brzine interneta do deset puta, i da igraju važnu ulogu u raspoređivanju budućih 5G mobilnih mreža. Tehnologija predviđa pametnije i prilagodljivija mrežna čvorišta koja bi zamenila način na koji internet radi danas, a to je oslanjanje na 40 godina stari TCP/IP protokol.

Istraživači donose mrežno kodiranje, što je način da svaki čvor mreže bude dovoljno pametan da preusmeri i ponovo kodira pakete podataka po potrebi. Poređenja radi, trenutni čovorovi u TCP/IP mrežama samo preusmeravaju pakete podataka koje su primili na sledeće čvorište, po redu koji su primili. Pametna čvorišta mogu da budu bezbednija, i spreče treća lica u presretanju podataka.

Izvor: Benchmark