FotoSwipe pruža lak način za deljenje fotografija između iOS i Android uređaja

FotoSwipe je aplikacija koja je zvanično objavljena juče, a omogućava veoma lako deljenje fotografija između iPhone, iPad i Android uređaja. FotoSwipe omogućava deljenje jednostavnim (virtuelnim) pomeranjem fotografije sa jednog ekrana na drugi, pod uslovom da oba uređaja imaju instaliran FotoSwipe.

Ova aplikacija nije limitirana na samo dva uređaja, već je omogućeno veoma lako deljenje fotografija između velike količine uređaja, pod uslovom da se oni nalaze u blizini. Osnova kvaliteta FotoSwipe aplikacije je u tome što ne zahteva kreiranje naloga, logovanje, kao i to da može da radi na bilo kojim mrežama. Aplikacija je za sada besplatna i može se preuzeti sa App Store i Google Play Store prodavnica.

foto1