Osetljive fotografije su jedna od najvažnijih stvari za zaštitu na vašem telefonu. Bilo je bezbroj slučajeva intimnih fotografija ukradenih i podeljenih sa svetom.  Srećom, neki telefoni imaju ugrađene alate za zaštitu privatnih fotografija. Takođe, u Play prodavnici ima desetine aplikacija namenjenih za zaštitu fotografija. Koristite ugrađene alate telefona Neki proizvođači su počeli da uključuju funkcije […]