Čak 70% smartfon aplikacija deli podatke sa eksternim servisima

Većina Android i iOS aplikacija konstantno deli korisničke podatke sa eksternim/third-party servisima, kao što su Google, Facebook i Crashlytics. Sigurnosni istraživači sugerišu da su pronašli da je 70% ispitanih aplikacija povezano sa bar jednim trackerom.

U 15% slučajeva, softver šalje podatke ka više od pet trackera, dok 25% aplikacija prikupi bar jedan jedinstveni identifikator uređaja. Ovi identifikatori su korisni za oglašivače, jer mogu da linkuju veliku količinu podataka sa više servisa za jednu osobu.

Istraživači su otkrili i da je 60% tracking konekcija vezano za servere u SAD, UK, Francuskoj, Singapuru, Kini i Južnoj Koreji. Ove zemlje su i poznate po tome da imaju masovne programe nadzora, tako da je verovatno da su njihove vlade u stanju i da prikupljaju tracking podatke.

Istraživanje je takođe otkrilo da je od 111 aplikacija za decu, koje su analizirane, 11 njih “procurelo” MAC adrese za Wi-Fi rutere na uređajima koje su koristili. Na ovaj način je moguće odrediti fizičku lokaciju uređaja koji koristi tu adresu. Naravno, prikupljanje ovakvih podataka preko aplikacija za decu predstavlja kršenje FTC odredbi.

 

Izvor: benchmark.rs