Microsoft tvrdi da je popravio veliki problem koji je postojao u okviru Skype-a za Android. Kompanija tvrdi da sa najnovijim update-om je uspela da drastično popravi trajanje baterije kod smart telefona što je bio veliki problem. Skype nije ipak bio jedini veliki trošadžija baterije mobilnih uređaja obzirom da je i WhatsApp aplikacija takođe optužena da […]