Samsung SoundAssistant aplikacija poboljšava zvuk

Samsung je objavio novu aplikaciju u Google Play Store prodavnici aplikacija koja omogućava vlasnicima Galaxy telefona da poboljšaju zvuk. To će biti moguće izmenom većeg broja podešavanja zvuka. Aplikacija omogućava korisnicima kontrolu 150 koraka podešavanja nivoa zvuka pored EQ, mono i stereo balancing podešavanja. Čak omogućava korisnicima da za svaku pojedinačnu aplikaciju podese nivo jačine zvuka.

Samsung SoundAssistant aplikacija je čak sposobna i da izmeni hardverske tastere tako da korisnici mogu da kontrolišu nivo jačine zvuka media umesto zvuka zvona kada pritisnu volume tastere. Aplikacija može da se koristi da kreira i omogući zvučna podešavanja bazirano na prioritetima korisnika.

SoundAssistant aplikacija dolazi i sa funkcijom koja nosi naziv Scenarios, a koja može da se koristi da konfiguriše nivoe zvuka i modove vibracija za konkretne dane i periode vremena.

 

Izvor: benchmark.rs