Google pretraga će prikazati 3D i AR rezultate pretraživanja kasnije ovog meseca

Pored uobičajene gomile rezultata koje dobijete kada tražite nešto na Google-u, Google takođe dodaje 3D i AR modele za neke stvari. Na primer, možete da pogledate sliku od 360 stepeni cipele koju želite da kupite ili da dodate model AR morskog psa u realnom svetu preko pretrage slika u telefonu.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block; text-align:center;"
   data-ad-layout="in-article"
   data-ad-format="fluid"
   data-ad-client="ca-pub-2329962149811773"
   data-ad-slot="7770280949"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Related Post