Unapređen Google Maps u offline modu

Ponekad su nam informacije o navigaciji i destinaciji potrebne i kada smo offline, a Google je odlučio da upravo tu mogućnost obezbedi u okviru offline Maps. Od sada, čak i kada nisu povezani na internet ili se njihov uređaj nalazi u Airplane režimu, aplikacija korisnicima prikazuje informacije o mestima u okviru njihovih pretraživanja.

To znači da je moguće pretraživanje informacija o radnom vremenu, ocene i utisci korisnika kao i druge važne informacije za mesta kao što su muzeji i restorani. Pored toga, u okviru offline režima upotrebe uključena je i glasovna navigacija.

Izvor: ITsvet

Related Post