Prijavi aplikaciju

Zelite li i da se vaša aplikacija nađe sa ostalim na našem sajtu? Možete besplatno da postavite
vašu autorsku aplikaciju ili vest!

U formu ispod unesite detaljan opis Vase aplikacije sa slikama i u slucaju da aplikacija nije na Google Play-u
mozete okaciti i link do mesta gde je aplikacija dostupna za download.

Android Market Srbija zadržava pravo da bilo koju prijavu obriše ili ne objavi.

Prijavi aplikaciju